Regaip kandili

Regaib Arapça bir kelimedir ve ”rağa-be” kökünden gelmektedir. “Rağa-be” kelime olarak herhangi bir şeyi istemek, arzu etmek anlamına gelir. Sözlükte “kendisine rağbet edilen şey, bol ve değerli bağış anlamına gelir. Regaip kelimesi hadis ve fıkıhta “bol sevap ve mükafat” anlamına gelir   

Regaib kandilinin fazileti

Bu gece Peygamber efendimizin ana rahmine düştüğü gündür. Bu gece de ibadet edenin, tövbe edenin arzularının verileceği ümit edilir. Recep ayının fazileti iyilik ayı : Regaib gecesinin içinde olduğu Recep ayında bolca oruç tutulmalıdır. Bu aya ‘Recebü’l-asabb’ da denilmiştir. Yani; iyiliklerin isabet ettiği Recep ayı. Recep ayına ‘tövbe’ ismi de konulmuştur. Mümin bu ayda ve özellikle de Regaib Kandili’nde günahlardan bolca tövbe edilmelidir. 

Nasıl ihya edilmeli

1)Gündüzünde oruç tutmak 

Recep ayının ilk Cuma gecesine denk gelen Regaip Kandilinin öncesinde yani Perşembe günü Allah dostları oruç tutulmasını tavsiye etmişlerdir. 

2) Kaza namazı ve nafile namazı kılmak 

En mühim hususlardan biri, namazdır. Hak dostları bu gecede namaz kılmanın ehemmiyetine dikkat çekmişler ve namaz borcu olanların kaza namazı kılmalarını tavsiye  etmişlerdir.

3) Kur’an-ı Kerim okumak 

Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:

“Kim Kur’ân-ı Kerîm’den bir harf okursa, onun için bir iyilik sevabı vardır. Her bir iyiliğin karşılığı da on sevaptır. Ben, elif lâm mîm bir harftir demiyorum; bilâkis elif bir harftir, lâm bir harftir, mîm de bir harftir.” (Tirmizî, Fezâilü’l-Kur’ân 16)

4) Tevbe istiğfar etmek 

Allah Teâla şirke düşmeyenlerin büyük günahlarını affedeceğini bu gecede müjdelemiştir. (bk. Müslim, Îman, 279)

Hazret-i Peygamber -sallâllâhu aleyhi ve sellem-: Efendimiz: “Ben, günde yüz kere istiğfâr ederim…” (Müslim, Zikir, 42) buyurmuşlardır.

5) Dua etmek 

Bu mübârek geceler, rabbimize duâ ve niyazda bulunma zamanlarıdır.

Ayet-i kerîmede buyrulur:

“(Ey Rasûlüm!) De ki: Sizin duâ ve niyâzlarınız olmazsa, Rabbim size ne diye değer versin?..” (el-Furkân, 77

Yorum Gönderin